چهارشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۸۴

تعرفه‌هاي غيرواقعي خدمات پزشكي،مصداق بي‌عدالتي و ظلم‌به مردم وپزشكان است
رييس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: تعرفه‌هاي غيرواقعي خدمات پزشكي مصداق بي‌عدالتي و ظلم به جامعه پزشكي و مردم است.

دكتر"شهاب‌الدين صدر" روز سه‌شنبه در نشست مشترك روساي بيمارستان‌هاي خصوصي شهر تهران افزود: روند تعيين تعرفه‌هاي خدمات درماني در نظام پزشكي رويه‌اي كارشناسي علمي و كاملا قانوني است.

وي اظهارداشت:تعيين تعرفه‌هاي خدمات پزشكي دربخش خصوصي‌ازجمله اختيارات سازمان نظام پزشكي است و تعرفه‌هاي اعلام شده بر اساس مطالعات كارشناسي كميته پنج نفره منتخب رياست جمهوري تعيين شده‌است.

هیچ نظری موجود نیست: