پست‌ها

نمایش پست‌ها از اوت, ۲۰۰۳
بازديدكنندگان نامرئي:

دوستان زياذي را مي شناسم كه به گقته خودشان گاهگاهي سري به اپتومتري ايران مي زنندولي كمتر نام يا اثري از آنان در قسمت كامنت ها يا دفترچه يادبود ديده مي شود و يا اصلا ديده نمي شود بنظر مي رسد اين دوستان تمايلي ندارند تا اثري از بازديد آنان در اپتومتري ايران باقي بماند
البته من هنوز علت اين امر را كشف نكرده ام ولي بهر دليلي كه باشد تنها اثر آن كم نشان دادن ميزان مشاركت دوستان و همكاران در يك فعاليت گروهي است كه هدف آن ايجاد ارتباط بهتر ميان اپتومتريست هاي ايراني است پس دوستان وهمكاران گرامي بياييد اپتومتري ايران را از خودمان بدانيم و با ثبت نظر و پيشنهاد خودمان به ايجاد وگسترش اين ارتباط كمك نماييم
از هيئت مديره محترم انجمن علمی اپتومتری ايران درخواست دارم تا در صورت امکان اعلام نمايند ثبت نام کنندگان انجمن علمی چه تعداد بوده و سير ثبت نام و صدور کارت عضويت و انتشار فصل نامه که وعده آن داده شده بود ، به کجا رسيده است.تعدادی از همکاران که با تشويق واصرار من ثبت نام کرده اند گله دارند که تا بحال تماسی از سوی انجمن با آنان گرفته نشده است و نامه يا اطلاعيه ای دريافت نکرده اند .بنظر می رسد ارتباطات بيشتر و گسترده تری برای جمع آوردن و هماهنگی همکاران در اين انجمن مورد نياز است.
همين انتظار نيز از هيئت مديره محترم انجمن صنفی وجود دارد که به عنوان مغز متفکر و چکيده نظرات اعضاء ،بطور متشکل تر و با روابط عمومی بهتر ، اعضاء را در جريان وقايع قرار دهند ، سپس بطرقی نظير صدور اطلاعيه ، تصميمات مطروحه را به اعضاء منتقل کرده و عملکرد مورد انتظار را بطور واضح و شفاف از اعضاء بخواهند.برای مثال در همين وقايع اخير بسياری از همکاران شهرستانی نمی دانند چه اتفاقی در مورد اپتومتری و شکوائیه اتحاديه عينک سازان در جريآن است ،تصميم هيئت مديره چیست و آنان به عنوان اعضاء چه وظيفه ای دارند
همکاران محترم توجه داشته باشند که ایین نامه عینک طبي مورخه 1334 ابلاغیه از جانب معاونت درمان وزارت بهداري وقت مي باشد نه مصوبه مجلس . بنابر این قانون محسوب نمي شود پیشنهاد اینجانب به همکاران این بود( در شرایطي که توانستیم نظر موافق مجلس را بدست بیاوریم ) بیاییم ایین نامه عینک طبي پیشنهادي خود را پس از بررسي هاي حقوقي وبا مشارکت همکاران صاحب نظر ومشاورین حقوقي کمیسیون بهداشت مجلس تدوین وبه مجلس ارائه کنیم در صورت تصویب این پیشنهاد مشکلات ما در مورد عینک طبي يبسرعت واساسي مرتفع, مي شد وحرکت اساسي دیگر ما اخذ وکیل وتقدیم دادخواست به مراجع قضایی وشکایت از اتحادیه عینک سازان بود متاسفانه هزینه وکیل که ده میلیون تومان بود جمع نشد وبه جاي ما عینک سازان این کار راکردند!! علي ایحال ما این راهها راباید برویم ودست از نامه نگاري که در شرایط فعلي کاربردي ندارد برداریم به امید انجام اقدامات اصولي واحقاق حقوق صنفي مان
اگر چه كه از تاريخ انتشار اين اخطار يكسال مي گذرد ولي مطالعه مجدد آن جالب است چه مي شد اگر اين اخطاريه در همه جا پخش مي شد
سلامت ايران نام سايتي است كه اخيرا افتتاح شده واطلاع جالبي در زمينه انواع بيماريها در آن يافت مي شود
راستي مي دانستيد كه پايه گذار عينك سازي در ايران كيست ؟ بله ايشان كسي نيستند مگر مرحوم پروفسور حسابي !!!!!

سير تاريخي تشكيل حرفه اپتومتري

نگاهي به سير تاريخي تشكيل حرفه اپتومتري اين موضوع را روشن مي سازد كه اساسا اپتومتري از ميان عينك سازاني كه مايل بوده اند آنچه را كه مي فروشند خود نيز تجويز نمايند رشد ونمو پيدا نموده است و بواقع نيز هدف اصلي از تكامل و گسترش اين حرفه از يك طرف خدمت رساني بهتر به بيماران و پر كردن شكاف بين تجويز كننده و سازنده عينك و از طرف ديگر مرتبط ساختن دنياي صنعت و دنياي پزشكي بوده است بطوريكه اساسا عرضه و فروش عينك جزئي جدايي ناپذير از خدمات اپتومتري محسوب گشته و بدون آن سرويس اپتومتري ناقص محسوب مي گردد و حتي در بعضي كشورها هنوز هم واژه اپتومتريست را با عينك ساز( optician يا ophthalmic optician) معادل مي دانند
بنابراين روشن است كه ساخت و فروش عينك يكي از اركان اساسي حرفه اپتومتري محسوب مي گردد و جدا نمودن اين بخش از آن بمفهوم ريشه كن ساختن اين حرفه است چرا كه اساسا اپتومتري بدون عرضه و فروش عينك ديگر مفهومي نخواهد داشت بنابراين اگر كساني كه امروز تصميم گيري در مورد اين امر خطير به آنان واگذار شده بخواهند درست تصميم بگيرند خواهند ديد كه آنچه كه مدعيان جدايي عينك سازي از اپتومتري …
تحقيقی در انگليس نشان می دهد بيش از نيم ميليون بريتانيايی مسنتتر از 75 سال دچار افت ديد شديد هستند.يک نفر از هر 10 نفر فرد مسن دچار اختلال بينايی است و يک نفر از هر 50 نفر نابينا می باشد
دژنراسيون ماکولا عامل اصلی نابينايی افراد مسن در آن کشور است
البته بنظر می رسد در کشورهای جهان سوم چون کشور ما ، عوامل اصلی نا بينايی افراد مسن همچنان کاتاراکت و گلوکوم و تراخم باشد. والبته جای نگرانی نيست زيرا خوشبختانه در مراکز چشم پزشکی بزرگ پايتخت و شهرهای بزرگ وسايل اعمال جراحی ليزيک و ساير اعمال لوکس فراهم است و نيازی نيست تا به فکر ابداع روشهای ساده و ارزان برای عمل کاتاراکت و درمان تراخم بيچارگان و محرومان شهرستانهای دور و نزديک باشيم
اگر هم قشری همچون اپتومتريستها بخشی از خدمات اوليه بهداشتی چشمی رادر کشور ارائه کنند يا قابليت ارائه آن را داشته باشند با کمی بی توجهی و فراهم کردن محدوديتهای بيشتر برای آنها می توان اوضاع را مطابق معمول نگاه داشت.

اپتومتريستها تنها گروهي هستند كه دانش عينك سازي را در دانشگاه فرا مي گيرندعينك

در ميان سه گروه چشم پزشك ، اپتومتريست و عينك ساز تجربي كه به ارائه خدمات چشمي و بينايي در كشور ما اشتغال دارند اپتومتريستها تنها گروهي هستند كه دانش opticianry يا همان عينك سازي را در دانشگاه فرا مي گيرندعينك سازان تجربي اساسا فاقد تحصيلات آكادميك هستند و تنها به استناد مجوز صادره از وزارت بهداشت ودرمان كه پس از برگزاري يك امتحان به آنان اعطا شده اقدام به ساخت وفروش عينك مي نمايند در برنامه آموزشي چشم پزشكان نيز دوره اي به نام عينك سازي وجود ندارد
اپتومتري تنها حرفه ايست كه توانسته صنعت و علوم باليني را به يكديگر پيوند زده و با آگاهي از اين هر دو زمينه علمي هم در كار تجويز و هم در كار ساخت و فروش وسايل كمك بينايي توفيق يابد و خدمتي شايسته و در خور توجه را به جامعه تقديم نمايد
روشن است كه هر كدام از علوم باليني يا صنعتي محض به تنهايي نمي توانند ضامن موفقيت در كار تجويز و عرضه وسايل اپتيكي وكمك بينايي باشند و لازم است تا عرضه كننده اين وسايل بر امور باليني مرتبط با چشم و بينايي نيز تسلط داشته باشد تا بتواند بدرستي از پس حل مشكلات بينايي بيماران برايد و اين همه در قالب اپتومتري ا…
تصویر
بي بي سي مطلبي دارد با عنوان بازيافتن قوه بينايي پس از پيوند سلولي كه در ان اشاره اي دارد به يك مرد نابينا كه دو سال پس از عمل جراحی پيوند سلول های پايه به چشم وی، به تدريج قوای بينايی خود را بازمی يابدملاحظه بفرماييد
تصویر
سايت كلينيك نور مطلب جديدي دارد با عنوان گلوكوم ملاحظه بفرماييد
ابتلا دسته جمعي گروهي از مردم به فتوكراتيت خطر نورهاي ماوراءبنفش را بيشتر روشن مي سازد
گزارشي در شماره ژوئن 2003 ژورنال بهداشت عمومي بريتانيا بچاپ رسيده كه جرئيات واقعه اي را كه در بازار حراج گله هاي گاو روي داده شرح مي دهد در اين محل پوشش محافظ لامپ هاي بخاري جيوه در اثر ونداليسم آسيب ديده بوده و مورد تعمير قرار نگرفته بوده است گروهي از مردم كه در حراج شركت كرده بودند در اثر قرار گرفتن در معرض منبع نور بدون حفاظ UV_B دچار فتو كراتيت شده اند اين گزارش خطرات با لقوه اي را كه استفاده از لامپ هاي UV در محل هاي عمومي دارد متذكر مي گردد و بر نياز به نگهداري مناسب چنين منابع نوري تاكيد مي ورزد
تحقيقی در کالج اپتومتری دانشگاه اوهايو انجام شده است که طی آن 2523 کودک آمريکائی در سنين 5 تا 17 سال مورد معاينه چشم و سنجش بينائی قرار گرفته اند
اين کودکان در چهار گروه سياه پوستان (534 نفر) ،آسيائيها (491 )،اسپانيولها (463 نفر )و سفيد پوستان (1035 نفر ) تقسيم شده بودند. 9.2 درصد کودکان ميوپ بودند، 12.8 درصد هيپروپ بودند و 28.4 درصد دچار آستيگماتيسم بودند
فاکتورهای نژادی مهم
کودکان آسيائی بيشترين درصد شيوع ميوپی (18.5 )را داشتند و بدنبال آنها اسپانيولها (13.2) و سياهان (6.6 ) و سفيد پوستان (4.4 ) قرار داشتند
شيوع هيپروپي در کودکان سفيد پوست بيشترين مقدار (19.3درصد ) را داشت.اين مقدار در گروه اسپانيولها12.7درصد ، سياهان 6.4 درصد و آسيائيها 6.3 درصد بود.
بيشترين شيوع آستيگماتيسم در اسپانيولها ( 36.9 درصد ) بود.بدنبال آنها آسيائيها (33.6 ) ، سفيدها ( 26.4 )و سياهان با 20 درصد شيوع قرار داشتند
در نتيجه اين تحقيق آمده است که ميزان شيوع زياد عيوب انکساری در کودکان 5 تا 14 ساله در هر 4 گروه يک مشکل مهم بهداشت اجتماعی بشمار…
خبرهای تازه حاکی از آن است ليزر جديدی به بازار آمده است که برای مردمکهای بزرگتر از 6 ميلی متر که قبلا" برای انجام ليزيک محدوديت داشته اند کار آيی دارداين ليزر جديد لادار نام داشته و فعلا" در مرحله آزمايش است

استفاده از آتروپين بر بستن چشم در درمان آمبليوپي ترجيح داده مي شود

حتما شما هم در چند روز گذشته از رسانه ها ديده يا شنيده ايد كه دانشمندان نتيجه گرفته اند كه استفاده از آتروپين بر بستن چشم در درمان آمبليوپي ترجيح داده مي شود و بعضي جرايد تا آنجا پيش رفتند كه به مردم توصيه كردند ديگر چشم بچه ها را نبنديد روزنامه خراسان روز چهارشنبه 29 مرداد ماه مطلبي دارد با عنوان روشهاي درمان تنبلي چشم كودكان كه در آن به مقايسه هر دو روش بستن و استفاده از آتروپين در درمان تنبلي چشم كودكان پرداخته است و در آن از قول دكتر شمس آورده است آتروپين داروي جديدي نيست بلكه نزديك به 30 سال است كه چشم پزشكان از اين دارو براي درمان تنبلي چشم كودكان استفاده مي كنند وي مي افزايد:چكاندن اين دارو در چشم كودك باعث تاري ديد موقت در ديد چشم سالم كودك مي شود ودر نتيجه كودك با استفاده از چشم تنبل خود بتدريج آن را فعال مي كند
درمان با آتروپين اگر چه كه از بسياري جهات براي كودكان مناسب است ولي بايد توجه داشت كه اين قطره براي كودك عوارضي از قبيل تب و....ايجاد مي كند و استفاده از آن در همه موارد امكانپذير نيست
خواندن ادامه مطلب را به شما توصيه مي كنم
دوست عزیزم جناب اقاي دکتر جعفر زاده مطالبي در مورد اقدامات جماعت عینک ساز فرمودند عرض بنده اینست که چه شده که جماعتي سخیف اینجنین درشت مي گویند؟ ایا این جز نتیجه عافیت طلبي ساده اندیشي و عدم تعهد حرفه اي ما نیست ؟ چند سال است که ما ميگوییم نیاز به وکیل واقدامات حقوقي واساسي داریم ولي کمک موثر از جانب همکاران ندیدیم بهر تقدیر اگر اوضاع اینچنین پیش رود بزودي باید مجلس ختم ( عینک سازي در مطب ) را برگزار نماییم
ادم ماكولاي قابل ملاحظه از نظر باليني ( CSME ):
يك خانم 57 ساله با شكايت تاري ديد در شش ماه گذشته مراجعه نموده است او هر گونه سابقه بيماري چشمي ،ضربه يا جراحي را رد مي كند از نظر سيستميك او سابقه 15 سال ديابت و 10 سال هيپرتانسيون را دارد بهترين حدت بينايي اصلاح شده او OD:20/25 و OS:20/40 مي باشد بيو ميكروسكوپي سلامت ساختمانهاي سگمان قدامي و باز بودن زواياي هر دو چشم را نشان مي دهد فشار داخل چشمي در هر دو طرف 16mmhg مي باشد
حدت بينايي و ظاهر فوندوس در اين مورد با رتينوپاتي nonproliferative وهمينطور ادم ماكولاي قابل ملاحظه از نظر باليني ( CSME OS>>OD ) مطابقت دارد
رتينوپاتي ديابتيك عمده ترين علت نابينايي اكتسابي در بالغين است وهرچه كه مدت ابتلا فرد به ديابت بيشتر باشد احتمال بروز عوارض شبكيه اي بيشتر مي شود يافته هاي شايع عبارتند از ميكرو آنوريسم،خونريزي هاي عميق شبكيه ايو اگزودا
يك عارضه مهم رتينوپاتي ديابتيك CSMEاست كه مي تواند در هر مرحله ازسير بيماري بروز كندوممكن است حتي با وجود حدت بينايي خوب 20/40 )يا بهتر از آن ) نيزوجود داشته باشد CSME كه تنها از طريق مشا…

شکایت عینکسازها از اپتومتریستها به دیوان عدالت اداری

دوستان ارجمند اپتومتریست سلام
از قدیم گفته اند که انسان عجول یک کار را دوبار انجام می دهد مثل متنی که در زیر مشاهده میکنید
به هرحال جدیدترین خبری که می خواستم به دوستان اطلاع دهم شکایتی است که عینکسازها از اپتومتریستها به دیوان عدالت اداری مطرح کرده اند. آنها مدعی هستند که اپتومتریستها دانش کافی در امر عینک سازی ندارندو صلاحیت پرداختن به این امر رابه ویژه در دفتر کار خود به هیچ وجه ندارند!!!!! بله کاملا جدی است و اصلا شوخی نیست . لذا از کلیه دوستان خواهشمنم که نامه های اعتراض خود را و اثبات حقانیت اپتومتری را به وزارت بهداشت,دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی ارسال فرمایید.هرچند که انجمن به همت دوستان ما در تکاپوست ولی متاسفانه "تا نگرید طفل کی گردد لبن" یک فرهنگ اجتماعی و اداری ناخجسته ای است که باعث می شود هرکه "هرکه بیشتر گریه می کند محقتر است"رادرذهن تصمیم گیرندگان تداعی کند.

آرزومند اپتومتری بدون دغدغه
دکتر جعفرزاده پور
شواهدی وجود دارد که داروهای کاهش دهنده کلسترول ( استاتين ) باعث پيشگيری از دژنراسيون ماکولا می شوند
مقاله ای در شماره اخير مجله چشم پزشکی بريتانيا ضمن اشاره به نکته فوق ؛ تاکيد می کند اين شواهد طی مطالعات آماری بر روی اشخاص مبتلا به دژنراسيون ماکولا بدست آمده و برای رسيدن به يک نقطه نظر قاطع و درک صحيح ارتباط ميان استاتين و پيشگيری از دژنراسيون ماکولا نياز به مطالعات و تحقيقات فراوانی داريم
اين روزها روزنامه ها حاوي مطالبي در باره خواص و نحوه انتخاب عينك هاي آفتابي هستند ويژه نامه كاشف روز يكشنبه 26/5/82 روزنامه جام جم مطلبي دارد با عنوان آفتاب بدم خدمتتون كه به بحث در باره چگونگي انتخاب عينك هاي آفتابي مي پردازد
محمد معيت:اپتومتری علم مراقبتهای بينائی است و در مورد مکانيسم ديدن، نقش مغز در ديدن و رفع اختلالات بينائی بحث ميکند.اپتومتريست به فردی اطلاق ميشود که دوره های اپتومتری( بينائی سنجی) را در دانشگاههای علوم پزشکی گذرانده است.اپتومتريستهامستقلا از چشم و اعضاء آن معاينه بعمل آورده پس از تشخيص نارسائيهای بينائی نسبت به رفع انها اقدام و موارد نيازمند جراحی يا دارو درمانی را به متخصصين ذيربط ارجاع مينمايد.برخی از وظايف ما به شرح ذيل است.بررسی نارسائيهای بينائی،تجويز لنزهای تماسی،عينک و وسايل کمک بينائی-انجام تستهای تشخيصی بيماريهای چشمی، پاکيومتری،توپوگرافی،الکترودياگنوستيک،سونوگرافی چشم،ارزيابی ديد رنگ، ديد بعد وميدان بينائی-تشخيص اختلالات حرکتی چشمها، درمان آمبليوپی،ارائه تمرينات ارتوپتيک چشمی,بينائی درمانی-همينطور ساخت و ارائه عينکهای طبی...اپتومتريست در بهزيستی ضمن اقدامات فوق الاشاره ميتواند در اجرای طرحهای آگاهسازی و پيشگيری از ابتلاءبه اختلالات بينائی ،نابينائی و کمک به افراد نيمه بينا( low vision)نقش موثری ايفا نمايد
تصویر
اين هم يك وسيله كمك بينايي براي افرادLow vision
يك وسيله پرتابل كه در واقع يك ذره بين ديجيتال است.ابعاد آن به اندازه ماس كامپيوتر است.اين وسيله مستقيمآ به تلويزيون يا كامپيوتر وصل مي شود و به افرادLow vision كمك مي كند تا روزنامه ،مجله ويا حتي چيزهاي ريز ديگر را بخوانند.از نكات مثبت آن اين است كه در سطوح منحني يا مستقيم هم قابل مصرف است.
با اتصال اين وسيله به يك تلويزيون 20 اينچ تا 28 برابر درشتنمايي مي توانيد بدست آوريد.

كلاس روش تحقيق در علوم توانبخشي

کميته ملی پيشگِری از نابينايی بحرين اخيرا" اعلام نموده است که شايعترين بيماريها و نارسائيهای چشمی منجر به نابينائي در بحرين عبارتند از: 1-کاتاراکت 2-گلوکوم 3-بيماریهای قرنيه وعوارض ناشی از ديابت
طبق گزارش اين کميته؛ عيوب انکساری يکی از عوامل مهم کاهش بينائي هستند که حدود 34 درصد از مردم بحرين دچار آن می باشند
آيا ضربه زدن به توپ فوتبال با سر ، باعث خونريزي شبکيه مي شود ؟
در مطالعه اي که نتايج آن در نشريه Archives of pediatrics & Adolescent Medicine منتشر گرديده ، تعدادي از جوانان که حداقل دو هفته در بازي فوتبال شرکت کرده و با سر به توپ ضربه زده بودند ، از نظر بررسي ته چشم با مردمک گشاده شده و همين طور بررسي شتاب چرخشي سر ، مورد معاينه قرار گرفتند . نتايج نشان داد که ضربه به توپ با سر ،‌ شانس خونريزي شبکيه را افزايش نمي دهد و در صورت درست انجام شدن اين کار ، شتاب چرخشي قابل توجهي نيز در سر بازيکنان به وجود نمي آيد
تصویر
تصویر
عينک آفتابي سبز يا قهوه اي به چشم نزنيد

عينک هاي رنگي متمايل به سبز و قهوه اي به علت مختل کردن طيف رنگ ، مضر هستند.
به گزارش ايسنا دکتر علي اميني ، متخصص چشم افزود: استفاده از عينکهاي خاکستري دودي که از همه طيفهاي رنگي به يک ميزان جذب مي کند و سبب اختلال در ديد نمي شود ، مناسب است.

وي ادامه داد: به افرادي که عمل آب مرواريد انجام داده اند و لنز نگذاشته اند ، افرادي که آب مرواريد داشته ولي هنوز عمل نکرده اند ، اشخاصي که به علت مصرف دارو داراي حساسيت هستند و افرادي که ساعتهاي طولاني در آفتاب هستند توصيه مي شود از عينکهاي آفتابي استفاده کنند
محققين دانشگاه ليورپول در پی ابداع تستی هستند که که تشخيص سريعتر آمبليوپی اطفال را ممکن می سازد. پيگيری سير درمان آمبليوپی نيز با اين تست امکان پذير است
اين تست بدون درد و بی ضرر بوده و بر اساس تکنيک ثبت امواج مغزی استوار است.طفل هر بار به مدت 10 تا 15 ثانيه به يک طرح روی صفحه تلويز يون نگاه می کند و امواج مغزی مربوط به مرکز بينايی مغز وی ثبت می شود . سپس با مقايسه کامپيوتری اين امواج با امواج مربوط به آمبليوپی و امواج مغزی اطفال سالم مشخص می شود که آيا طفل آمبليوپ است يا نه.بدين ترتيب امکان تشخيص و درمان آمبليوپی حتی در سنين بسيار پايين نيز ميسر می شود
تصویر
نتايج تحقيقات پژوهشگران نشان مي دهد كه نوزاداني كه با وزن كمتر از 2500 گرم به دنيا مي آيند در مقايسه با نوزادان داراي وزن طبيعي احتمال بروز كاتاراكت نوزادان در اين اطفال 3 تا 4 برابر بيشتر است.احتمال پيدايش كاتاراكت نوزادان در دنيا حدود 1 درصد است.در اين تحقيقات يك گروه از بچه ها در سنين 4 ماهگي ،1 سالگي و 7سالگي مورد معاينه قرار گرفتند و نتايج آن در مجله افتالمولوژي چاپ گرديد.
احتمال دژنره شدن لنز هاي داخل چشمي وجود دارد:
يك گروه از محقين كه در مورد لنزهاي داخل چشمي IOLتحقيق مي كردند پي بردند كه احتمال دژنره شدن اين لنزها وجود دارد.نتيجه اين تحقيقات كه در مجله افتالمولوژي چاپ شده است بدين صورت است: از25 نفر كه از اين نوع لنزها از سال 1980 تا 1990 استفاده كرده اند و اكنون مورد معاينه قرار گرفته اند.18 نفر از آنها در روي لنزشان نقاط تيره و ابر مانندي ديده شد كه همراه با كاهش ديد براي بيماران بود.اين دژنراسيون مربوط به يك نوع مارك بخصوص نبود.محققين احتمال مي دهند اين عمل به خاطر تغييرات در ساختمان خود لنز ايجاد شده باشد.

تصویر
مقايسه ليزيك و لنزهاي تماسي كاشتني ( ICL ):محققين اخيرا نتايج بدست آمده از ليزيك و لنزهاي كاشتني ( ICL=Implantable contact lenses )در اصلاح ميوپي متوسط تا شديد را با يكديگر مقايسه نمودند آنها 559چشم ليزيك شده و 210 چشم داراي ICL را مورد بررسي قرار دادند اين چشمها كه همگي آنها بطور متوسط داراي 8.00 تا 12.00ديوپتر ميوپي قبل از عمل بوده اند بطور همزمان تحت عمل قرار گرفتند و در فواصل يك روز ،يك هفته ،يك ماه،شش ماه و يك سال بعد از عمل مورد معاينه قرار گرفتند متوسط ميوپي پايه در گروه ICL كمي بيشتر بود محققين اطلاعات انكساري هر دو گروه را بصورت آينده نگر جمع آوري نمودند
محققين دريافتند كه هر كدام از ضرايب مربوط به بهترين حدت بينايي ،حدت بينايي اصلاح نشده ،پيش بيني كنندگي وضعيت انكساري و ثبات رفركشن را كه آنها مورد مطالعه قرار مي دادند همه چيز به نفع برتري ICL بر LASIK بود بعد از شش ماه پيگيري همچنان كفه ترازو بنفع ICL بالاتر قرار داشت همچنين كارايي نتايج با ICL بهتر بود بدين ترتيب كه پيش بيني كنندگي نتايج در روش ICL حدود 90%و با ليزيك 76%بود
محققين نتيجه …
تصویر
عوامل ايجاد کراتيت ميکروبی:
محققين فرانسوی يک آناليز پس نگر برروی پرونده های بيمارستانی بيمارانی که با تشخيص کراتيت باکتريال مراجعه و در مرکز چشم پزشکی quinze-vingtsدر يک دوره بيست ماهه مورد درمان قرار گرفته اند انجام داده اند
يک کراتيت باکتريال بصورت يک انفيلتراسيون قرنيه ای چرکی توام با ضايعه اپی تليال روی آن و وجود باکتری در نمونه های برداشت شده از بافت قرنيه تعريف می گردد
ريسک فاکتورها، اطلاعات بالينی وميکروبيولوژيک از 300 پرونده ( 291بيمار) کراتيت باکتريال احتمالی جمع آوری گرديد محققين عوامل تشديد کننده احتمالی را که در 90.6درصد متعدد نيز بودند شناسايی نمودند
مهمترين ريسک فاکتور استفاده از لنز تماسی ( 50.3 درصد ) ،تروما يا يک تاريخچه کراتوپاتی بوده که بترتيب در 15 و 21 درصد موارديافت شده است
در 68 در صد موارد يک ارگانيسم بعنوان عامل ايجاد کننده شناخته شده 83 در صد از عفونتها توسط باکتريهای گرم مثبت ايجاد شده بودند 2.1 در صد توسط باکتريهای گرم منفی و دو درصد هم پلی ميکروبيال بوده اند
در مواردی که باکتری گرم منفی عامل يجاد کننده بوده التهاب اتاق قدامی شديدتر و همينطور…
تصویر
Diagnostic Digest نام خبرنامه الكترونيكي است كه هر دوماه يكبار براي مشتركين ارسال مي گردددر آخرين شماره اين خبرنامه مطلبي در مورد تشخيص افتراقي Red eye دارد مطالعه بفرماييد
مقاله ای در شماره اخير مجله چشم پزشکی آمريکا خاطر نشان می سازد که سندروم خشکی چشم مسئله بهداشتی مهمی در زنان به شمار می رود
نزديک به 3 ميليون زن آمريکايی 50 ساله و مسن تر از سندروم خشکی چشم رنج می برند ؛ حال آنکه فقط 1 ميليون مرد آمريکايی در اين سنين دچار اين بيماری می باشند
نقصان در کيفيت و کميت اشک چشم تعريف سندروم خشکی چشم است و عوارض آن شامل درد ؛سوزش،خشکی چشم يا احساس شن ريزه در چشم است
با اينکه علت دقيق آن مشخص نيست اما بالا رفتن سن و پير شدن غدد اشکی و همچنين بيماريهای گونا گون از جمله عوامل آن به شمار می روند
تصویر
باز هم از استراليا

سايت موسسه گلوكوم استراليا را هم ملاحظه بفرماييد مطالب جالبي دارد
تصویر
تصویر
به گفته محققين استراليايي با استفاده از نوعي ژل مي توان به درمان پيرچشمي و يا ساير انواع عيوب انكساري كمك نمود اين ژل پس از ايجاد شكافي كوچك در قرنيه و تخليه محتويات لنز به داخل كپسول لنز تزريق شده و باعث تغيير خواص انكساري لنز مي شودملاحظه بفرماييد
در اينجا در همه زمينه هاي مرتبط با بينايي منابع و مراجع جالبي مي يابيد
دوستان گرامي در اينجا مي توانيد هر گونه سوالي در زمينه بينايي را با متخصصين مربوطه مطرح و پاسخ خود را دريافت نماييد
يکی از همکاران ما دچار مشکلی شده است که با طرح آن از شما درخواست داريم تا همفکری نموده و راه حلهای احتمالی را در قسمت نظرات اين ستون يا به آدرس ايميل من ارائه نمائيد
يکی از بيمارانی که از دوران نوجوانی جهت تعيين نمره عينک وتهيه عينک همواره به ايشان مراجعه ميکرده است اخيرا"با راهنمائي های پدرانه يکی از چشم پزشکان محترم شکايتی را تسليم نظام پزشکی نموده است بر اين مبنا که تجويزهای نادرست اين همکار اپتومتريست در طول سالهای نوجوانی و جوانی باعث شده تا نمره عينک بيمار محترم مرتبا"بالا رفته و چشم وی ضعيفتر شود .توضيح اينکه سن اين بيمار حدود 25سال و عيب انکساری وی از نوع ميوپ آستيگمات می باشد.نمره عينک فعلی وی حدود 4.00-4.50 -می باشد
اين همکار ما طی نامه ای به نظام پزشکی استدلال کرده است که بالا رفتن عيب انکساری و کلا" روند تغييرات عيب انکساری معمولا"تابع مسائلی همچون ژنتيک وتغيير طول کره چشم بوده و عينک يک وسيله اصلاح ديد است که اثری بر اين مسائل ندارد.اما نظام پزشکی درخواست ارائه رفرنس مکتوب ومعتبر نموده است. نظر شما چيست؟ آيا شما رفرنس معتبری می شناسيد؟
با ديدن نوشته آقای عليميرزايی به ياد گذشته ها افتادم و حيفم آمد که يادی از استادان آن دوران همچون خانم دکتر ثابت کسايی و آقای دکتر عزيز ربيع نکنم بخصوص که بشخصه خود را بسيار مديون دکتر ربيع ميدانم و مطمئنم که بسياری از همدوره های من زحمات ايشان را از ياد نخواهند برد ,وچه خوب است که لااقل به نامی يادی ازآنان شود
زمانی که من موضوع قدر دانی از استاد مان جناب آقای پاسبانی را مطرح نمودم سرکار خانم نکونام آقای غضنفری و مرحوم حسن نوری را هم به آن اضافه نمودند ولی هیچکداممان به ياد استاد فيزيولوژی اپتيک خودمان نيفتاديم کسی که واقعا بر اين درس تسلط داشت و عليرغم همه مشکلاتی که وجود داشت با شوق واشتياق فراوانی اين درس را ارائه می نمود و او کسی نيست جز استاد سيد علی ارضی که برای چندين دوره از دانشجويان اپتومتری دانشگاه شهيد بهشتی دروس فيزيولوژی اپتيک را تدريس نموده است
چند سال پيش در سفری به شاهرود ايشان را ملاقات نموده بودم امسال هم فرصتی دست داد تا دوباره در شاهرود به د يدار ايشان بروم اگرچه که استاد ظاهرا پيرتر شده بود اما همچنان دلزنده و پر تلاش می نمود در مدتی که در محضر ايشان بودم بسيار ياد گذشته ها کرديم ونام بسياری از دوستان وهمکاران مطرح شد و من هم سراغ دو همکار ديگر ايشان در آنزمان يعنی آقايان دوستی و ايرانخواه را گرفتم و فرمودند که آقای دوستی به فرانسه و آقای ايرانخواه هم به کانادا رفته اند
جای تاسف و اندوه زيادی است که تلاش معاش باعث شده تا کسانی همچون استاد ارضی با آنهمه تجربه در…

حوادث چشمي ناشي از كار : ( قسمت دوم)

اشعه مادون قرمز(IR):اين اشعه حدود 55 درصد نور خورشيد را تشکيل می دهد طول موج(IR)بين 750نانومتر تا 3 ميلی متر وشامل سه باندA وBوC است شروع باباند A در طول موج 750 و باند B در طول موج 1400 و باندC در طول موج 300 نانومتر است اشعه از اجسام گرم يا بعبارت ديگر از هر شيئی که دمای مطلق آن بيشتر از صفر مطلق باشد ساطع ميگردد
ليزر:امواج ليزر زاويه واگرايی کمی دارند وممکن است دريک پرتو باريک تراکم انرژی زيادی وجود داشته باشد به دليل توانايی قرنيه و لنز در متمرکز کردن
پرتوهای موازی ليزر روی ناحيه کوچکی از شبکيه چشم نسبت به بقيه اعضاء آسيب پذير تر است مکانيسم احتمالی صدمات وارده به قرنيه و شبکيه ناشی از آسيب حرارتی ليزر می باشد وقتی که با انواع مختلف ليزر در تاريکی کار می شود به علت گشاد شدن مردمک تاثير ليزر بر شبکيه 16 تا 25 برابر می گردد در اين حالت برای پيشگيری می توان از وسايل حفاظتی استفاده نمود
ميکروويو : طيف اشعه ميکروويو بعد از بعد از پرتوهای IR قرار دارد چشم ها جزء حساس ترين اعضايی هستند که تحت تاثير اين اشعه قرار می گيرند در چشم بعلت محدوديت گردش خون از نظر از دست دادن حرارت موضعی ناشی…
سنجش بينايی زود هنگام بهبودی تنبلی چشم را تسريع می کند
اطفالی که در سنين قبل از مدرسه مورد تست و درمان آمبليوپی قرار می گيرندکمتر احتمال دارد که در سن 7سالگی و موقع ورود به مدرسه هنوز دچار اين عارضه باشند
عارضه آمبليوپی حدود 3 درصدکودکان را دچار می سازدو بطور معمول با تجويز عينک و بستن چشم سالم و ساير اقدامات لازم بسادگی درمان می شود اما اگرتا سن7-8 سالگی تحت درمان قرارنگيرد ديگرنبايد بهبودی موثری را انتظار داشت
محققين دانشگاه بريستول 6000 کودک هفت ساله را مورد سنجش بينايی قرار دادند که يک چهارم آنها در تستهای قبل از مدرسه در سن 3 سالگی دچار مشکل بودند و جهت درمان ارجاع شده بودند اما تنها دوسوم آنها (يعنی 16.7 از کل مجموعه)درمان را پيگيری کرده بودند
پژوهشگران دريافتند اطفالی که در سن 3 سالگی تحت معاينه و درمان قرار گرفته بودند هنگام ورود به مدرسه به مراتب تستهای سنجش بينايی را بهتر گذراندند و همچنين به اين نتيجه رسيدندکه درمان با بستن چشم در سنين پائين فوق العاده موثرتر است
يک مقاله تحقيقی در يکی از شماره های سال گذشته ژورنال اپتومتری وعلوم بينايی آمريکا به چاپ رسيده که به بررسی روابط ميان هيپروپی وتصحيح هيپروپی و" لگ تطابقی "وتغييرات هيپروپی در کودکان می پردازد
اين مقاله اشاره دارد که هيپروپی يکی از ملاحظات مهم کلينيکی در مراقبتهای بينايی کودکان است وعدم تصحيح مناسب آن باعث تاخير يادگيری و اثرات سوءبر عملکرد تحصيلی کودک ميگردد
در اين تحقيق مشخص گشته که يکی از اثرات تصحيح هيپروپی کاهش نياز تطابقی و بهبود دقت تطابقی است ومعلوم شده که زدن عينک وتصحيح هيپروپی تاثيری بر تغِِيرات هيپروپی ندارد