جمعه، مهر ۲۲، ۱۳۸۴در این سایت شما به امکانات
بسیار جالبی برای آموزش اپتومتری و چشم پزشکی دسترسی پیدا می کنید ولی همانطور که در صفحه اول آن نیز مشاهده می کنید بزودی آدرس آن تغییر پیدا خواهد کردو به
این محل منتقل خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: