شنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۶

تاريخ برگزاري همايش زاهدان تغيير كرد

طبق اطلاعات واصله از زاهدان تاريخ برگزاري دهمين همايش اپتومتري ايران كه قرار بود نهم تا يازدهم خرداد ماه جاري دردانشگاه علوم پزشكي زاهدان برگزار گردد به بهمن ماه سالجاري تغيير يافته است

هیچ نظری موجود نیست: