پنجشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۶

رکوددر بازار جراحی انکساری

یک چشم پزشک برجسته دوره ای از رکوددر بازار جراحی انکساری را پیش بینی می کنددکتر Ming Wang استاد چشم پزشکی دانشگاه تنسی معتقد است بر خلاف انتظارتعداد بیمارانی که روش جراحی انکساری را انتخاب می کنند رو به کاهش نهاده است او معتقد است سهم بازار جراحی انکساری نصف بازار لنزهای تماسی است که بدین مفهوم است که فقط 10%افراد آمتروپ به جراحی انکساری رو می آورند ایشان می گوید در پنج سال گذشته افزایش تعداد متقاضیان جراحی انکساری متوقف شده و برعکس کاهش نیز یافته است و این هشداریست برای سرمایه گذاران وهمینطور کسانی که جراحی های انکساری را انجام می دهند و یا قصد دارند آن را فرا گیرند

هیچ نظری موجود نیست: