شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۷

پردازش بیشتر وبلاگ های اپتومتری فارسی به موضوع آموزش

به نظر می رسد بیشتر وبلاگ های اپتومتری فارسی به موضوع آموزش می پردازند و کمتر وبلاگی پیدا می شود که به امور روزمره یک مرکز اپتومتری پرداخته باشد و این موید یک نکته مهم است و آنهم ضعف آموزش در سیستم آموزشی فعلی اپتومتری درایران و شاید همه وبلاگ نویس ها به این نتیجه رسیده باشند تا از طریق وبلاگ به جبران این نقیصه آموزشی کمک نمایند
برای مثال وبلاگ سلما قشقایی بیشتر از آنکه از تجربیات شخصی نویسنده بنویسد به ارائه مواد آموزشی پرداخته یا حتی وبلاگ مهدی محمدی که در ابتدا با تبلیغات اغراق آمیز برای دفتر کارش شروع شده باز هم به موضوع آموزش مداوم روی آورده و تلاش می کند تا به آموزش همکارانش کمک کند

هیچ نظری موجود نیست: