شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۷

جسم زانویی خارجی (LGB )

جسم زانویی خارجی اطلاعات بینایی را از سلولهای گانگلیونی شبکیه دریافت می کند و سپس این اطلاعات را به قشر بینایی رله می کند جالب است بدانید که تنها 20درصدسیناپس هایی که به هسته جسم زانویی می رسند از سلولهای گانگلیونی شبکیه منشا می گیرند و بقیه شامل ورودی هایی ازساقه مغز و فیبرهایی است که از قشر مغز به طرف پایین می روند شش لایه جسم زانویی خارجی توسط فیبرهای نوار بینایی ( optic tract ) از یکدیگر جدا شده اند ( ماده سفید ) دو لایه شکمی تر (لایه یک و دو)به نام لایه های مگنوسلولار Magnocellular شناخته می شوند این لایه ها را بدلیل اینکه دارای جسم سلولی بزرگی هستند بدین نام می خوانند چهار لایه پشتی تر دارای جسم سلولی کوچکی هستند و لایه های پروسلولار Parvocellular نامیده می شوند
لایه های پروسلولار اطلاعات خود را از سلولهای گانگلیونی نوع P دریافت می کنند در حالیکه لایه های مگنوسلولار اطلاعات را از سلولهای گانگلیونی نوع M دریافت می کنند
سلولهایP حدود 80 درصد و سلولهای M حدود 10درصد جمعیت سلولهای گانگلیونی را تشکیل می دهند در حالیکه سلولهای Mمسئول بینایی استریوسکوپیک و بینایی در حرکت هستند رزلوشن فضایی بالا توسط سلولهای Pکه میدان گیرندگی آنها کوچک است فراهم می گردد سلولهای Pهمچنین در بینایی رنگ و جهت یابی نقش دارند هر لایه جسم زانویی خارجی دارای یک نقشه رتینوپتیک عصبی است که ناشی از منتقل شدن هر ناحیه از شبکیه با ناحیه مجاور آن بر روی لایه های جسم زانویی خارجی می باشد
از آنجاییکه آکسونها در کیاسما بطور کامل تقاطع نمی کنندجسم زانویی خارجی اطلاعات را باید از هر دوچشم دریافت کند بنابراین لایه های یک چهار و شش اطلاعات را از چشم طرف دیگر و لایه های دو ،سه و پنج اطلاعات را از چشم همان طرف دریافت می کنند نمایه میدان بینایی نیز بطور مثبت با تراکم سلولهای گانگلیونی مرتبط می باشد . لایه پروسلولار در چند ماه اول زندگی سریع تر رشد می کند و تا دوازده ماهگی به اندازه یک فرد بالغ می رسد در مقابل تکامل لایه مگنوسلولار بسیار آهسته تر است و حداقل دو سال طول می کشد تا به اندازه یک فرد بالغ برسد
حسین علیمیرزایی کارشناس ارشد اپتومتری

REF: Grey Heath , pediatric visul devolopment module 10 part1 www.optometry.co .uk

هیچ نظری موجود نیست: