یکشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۸۸

معرفی پایگاه آموزشی مجازی ویژه جامعه پزشکی و پیراپزشکی


پایگاه emedic با هدف روزآمد نمودن اطلاعات علمی تاسیس شده و نخستین مرجع صنفی ارائه آموزشهای الکترونیک به جامعه پزشکی و پیراپزشکی محسوب می گردد.

هیچ نظری موجود نیست: