شنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۹

چگونه می توان درمانگاههای گروههای دانشگاهی اپتومتری را فعال تر نمود؟

در بیشتر کشورهای دنیا کلینیک های وابسته به دانشگاهها از اعتبار ویژه ای برخوردارند و مراجعین زیادی دارند و مردم این درمانگاهها را به دلیل اینکه خدمات آنها زیر نظر اساتید دانشگاه و با هزینه کمتری ارائه می شوند ترجیح می دهند اما در کشور ما و بخصوص در مورد اپتومتری این موضوع خیلی مصداق ندارد و درمانگاههای واحدهای دانشگاهی اپتومتری مراجعه کننده چندانی ندارند و دانشجویان مجبورند برای تامین بیمار مورد نیاز برای غربالگری به مدارس بروند یک راه افزایش مراجعین این واحدها راه اندازی کلینیک ویژه مشابه بیمارستانها در این واحدها است که در آن اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی همراه با دانشجویانشان به ارائه خدمات بپردازند و از این طریق هم بر اعتبار این واحدها افزوده شود و هم بیمار مورد نیاز برای اهداف آموزشی فراهم گردد البته ظاهرا مشکل اصلی چیز دیگری است و بعضی ها تمایلی به فعال کردن این درمانگاهها ندارند و گرنه این مشکل تابحال حل شده بود البته دود این مشکل فقط به چشم دانشجویان می رود واین آنها هستند که بیمار کافی نمی بینند و تجربه کافی کسب نمی کنند و خوب البته این دانشجویان هم مشکل خود را از طریق غربالگری در مدارس حل می کنند ولی این روش تا کی می تواند ادامه داشته باشد؟آیا بهتر نیست این مشکل بطور اساسی و برای همیشه  حل شود؟

هیچ نظری موجود نیست: