شنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۹

روش معمول پذیرش و ویزیت بیمار در محل کار شما چگونه است؟

چگونگی پذیرش بیماران ونحوه ویزیت اپتومتری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان محل کار من مشکلی قدیمی است و همواره بر سر اینکه بیماران ابتدا توسط اپتومتریست یا چشم پزشک معاینه شوند بین ما و مسئولان درمانگاه محل اختلاف بوده است اما مدتیست که این مشکل بر طرف شده وهمه ما بر سر یک رویه روتین به توافق رسیده ایم همه بیماران موقع مراجعه به پذیرش هر دونوع تعرفه چشم وبینایی سنجی را دریافت می کنند همه بیماران ابتدا به واحد اپتومتری مراجعه می کنند و معاینه می شوند اگر حین معاینه مشخص شود که بیماری به یکی از این دو خدمت نیاز ندارد تعرفه دیگر را مرجوع می کنددر غیر این صورت پس از پایان معاینه اپتومتری بیمار به درمانگاه چشم مراجعه می نماید بدین ترتیب مراقب اولیه بودن اپتومتریست ها کاملا اجرا می گردد و بیماران با انواع مشکلات چشمی ابتدا توسط اپتومتریست معاینه و خدمات لازم را دریافت می دارند واگر مشکل آنها در همین مرحله برطرف شودمرخص می شوند و نیازی به مراجعه به درمانگاه چشم نخواهد بود درغیر این صورت با در دست داشتن نتیجه معاینه اپتومتری به واحد چشم پزشکی مراجعه می کنند
برای تحقق این امر ما تلاش زیادی کردیم تا این موضوع را به مسئولین بفهمانیم بیشتر پزشکان چشم از این کار راضی هستند و تنها یک نفر با این کار مخالف است و اصرار دارد که ابتدا باید ایشان همه بیماران را ببیند و آنهایی را که خودش می خواهد برای رفرکشن ارجاع دهد در صورتی که دیگر پزشکان با روش معمول معاینه بیماران توسط اپتومتریست ها و سپس ارجاع آنها به چشم پزشکی هیچ مشکلی ندارند ما اجرای این الگو را به سایر همکاران بویژه آنهایی که در مراکز آموزشی چشم پزشکی کار می کنند توصیه می کنیم چراکه به نظر می رسد هرگونه تحولی در روابط اپتومتریست ها ابتدا باید از مراکز آموزشی شروع شود و ابتدا به رزیدنت های چشم این روش کار آموزش داده شود و آنها بپذیرند که اپتومتریست ها هم مانند آنها پزشک هستند ونه پیراپزشک


بدین ترتیب الگویی از روابط بین اپتومتریست ها و چشم پزشکان در جامعه رواج خواهد یافت که در ان ابتدا همه بیماران چشمی به اپتومتریست مراجعه می کنند و در صورت تایید نیاز آنها به خدمات چشم پزشکی توسط اپتومتریست به پزشک مربوطه ارجاع خواهند شد

رویه روتین در محل کار شما چگونه است و بیماران شما در چه مرحله ای به واحد اپتومتری ارجاع می گردند؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خسته نباشید
این طرح 10 ساله که در محل کار من اجرا می شه.