چهارشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۹

خلاصه ای از پايان نامۀ ناقابل روی سايت دانشگاه

۲ نظر:

mitra گفت...

That’s great to graduate from such a famous centre and work with those well known supervisors. Well done!

Aidin گفت...

صميمانه ممنونم. شنيدن اين مطلب از شما نشانۀ نهايت فروتنی شما است. نام شما با نام نيتان افرون همراه شده، اگر چه عميقا معتقدم که اگر قدری فرصت در اختيار دوستان ما قرار بگيرد، از اين نامها فراتر می روند. با امّيد سرافرازی روز افزون شما و همکاران
آيدين