شنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۲

بيمارستان حضرت رسول (ص) پذيرای علاقمندان به تازه های عدسيهای پروگرسيو بود
نهم بهمن با شرکت حدوداً 50 نفر از چشم پزشکان و اپتومتريستها، جلسه ای علمی در مورد عدسيهای پروگرسيو در بيمارستان حضرت رسول برگزار شد. در اين جلسه، ضمن معرفی اصول اپتيکی و مبانی توليد عدسيهای شيشه ای و پلاستيک، انواع عدسيهای پروگرسيو شرکتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا قرار بر اين بود که محصولات زايس، رودنشتاک و اسيلور مورد بررسی و مقايسه قرار گيرند. در مجموع در طول جلسه، صحبتهايی از عدسيهای گاليله، رودنشتاک واسيلور مطرح شد. عدسيهای اسيلور با دو نمونه جديد، شامل Panamic و Ipseo، معرفی شدند.
در عدسی های پروگرسيو نوع پاناميک مارک Essilor ، با استفاده از تکنولوژی جديد طراحی و تراش نقطه به نقطه، قسمتهای محيطی عدسيهای چپ وراست، با هم مزدوج شده اند بطوريکه اگر بدون حرکت دادن سر، چشم ها را از پرايمری پوزيشن به يکی از موقعيتهای لترال انتقال دهيم، چشمها از داخل دو نقطه مشابه يکديگر در عدسی چپ و راست نگاه خواهند کرد. با اين روش، ميدان ديد بيمار گسترده تر خواهد بود و شناور شدن وموج افتادن تصوير در قسمتهای محيطی ديد، کاهش می يابد و لذا آداپتاسيون سريعتر اتفاق می افتد. عدسيهای Ipseo، از جمله عدسيهای پروگرسيو نسل چهارم هستند که به طور اختصاصی برای هر فرد ساخته می شوند. در اين عدسيها با کمک دستگاه ساده ای نسبت حرکات سر به حرکات چشم اندازه گيری می شود (Head/Eye ratio ) و سپس بر اساس اين پارامتر و همچنين پارامتر ديگری تحت عنوان ضريب ثبات (Stability Ratio)، عدسی مورد نياز بطور اختصاصی توليد می شود ضمن اينکه علايم اختصاری نام و نام خانوادگی صاحب عدسی (تا چهار حرف) در داخل عدسی بصورت ليزری حک می گردد. با اين ترفند، کانال انتقالی مربوط به ديد ميانی و منطقه ديد نزديک به بهترين نحوی با فرد مورد نظر هماهنگ می شوند.
توضيح اينکه در طول جلسه دکتر بهرام آزادی، دکتر ابراهيم صافی، دکتر ابراهيم جعفرزاده پور، دکتر خرسند، دکتر کيقباد بهدين، آقای محمد رضا زرين و بنده حقير بعنوان سخنران حضور داشتيم. در طول جلسه موکداً اشاره به ضرورت فيت کردن فريم روی صورت بيمار و غير قابل اجتناب بودن پيگيری فيت فريم مطرح گرديد، ضمن اينکه آمار مربوط به نارضايتيهای بيماران از عدسيهای پروگرسيو مطرح شد که 60% اين عوارض مربوط به اشکال در تعيين نمره عينک، 20% مربوط به انتخاب فريم و 20% به دلايل متعدد ديگر خصوصاً انحرافهای مخفی چشم است. بدينترتيب تجويز و فيت عدسيهای پروگرسيو نياز به تجويز صحيح، مهارت در ساخت عينک و مطلع بودن سازنده از تمامی حالات انحرافی چشم دارد. مهرت سازنده در انتخاب و تنظيم فريم و رفع مشکلات بعد از ساخت، بسيار مهم است.
کنتاکت لنزهای نرم پروگرسيو ماهانه و يک روزه نيز که ساخت سيباويژن هستند معرفی شدند و طرح اپتيکی و علت کوتاه مدت بودن لنزهای معروف دنيا به اختصار توضيح داده شد.111182

ضمناً پيشنهاد می کنم مشابه اينکار با حضور فعالتر همکاران اپتومتريست برگزار گردد، ضمن اينکه عملاً بخش عمده سخنرانيها نيز آماده است و فقط نياز به هماهنگی مکانی خواهيم داشت.

هیچ نظری موجود نیست: