شنبه، دی ۲۷، ۱۳۸۲

ثبت‌نام آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي گروه علوم پزشكي از هفته اول بهمن آغاز مي‌شود

دو رشته بينايي‌سنجي و رفاه اجتماعي از امسال به رشته‌هاي آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي گروه علوم پزشكي افزوده شده است.

هیچ نظری موجود نیست: