جمعه، دی ۰۲، ۱۳۸۴

پژوهشگران هشدار دادند:
ازدواج‌هاي فاميلي در بروز نابينايي موثر است

تخمين‌هاي اخير بيانگر حدود 148 ميليون كوري يا اختلال شديد بينايي در دنيا مي باشد كه عمدتاً از كشورهاي در حال توسعه مي باشند.

كشور ما در اين بين حدود 514 هزار نفر نابينا و كم بينا دارد و اين درحالي است كه شناخت فراواني انواع نابينايي و موارد وراثتي آن، انجام مشاوره ژنتيك، ارائه شناخت به خانواده‌هاي درگير و استفاده از روش‌هاي تشخيصي قبل از تولد مي‌تواند نقش بسزايي در درمان و پيشگيري موثر از بروز نابينايي داشته باشد.
ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: