دوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۸۵

معرفی لنز تماسی برای اصلاح آفاکی در کودکان و بزرگسالانSilSoft® and Silsoft® Super Plus
این دو لنز برای اصلاح آفاکی کودکان و بزرگسالان کاربرد دارند

هیچ نظری موجود نیست: