چهارشنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۶

شعار روز جهانی بیناییشعار امسال روز جهانی بینایی "بینایی برای کودکان" است


"Our VISION for children is to grow up with healthy eyes"
"Our VISION for children is for every child to be able to go to school"
"Our VISION for children is that their grandparents can watch them grow"

هیچ نظری موجود نیست: