سه‌شنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۶

اعتراض دانشجويان به امکان برگزاري آزمون اعطاي مجوز


جمعي از دانشجويان دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي مشهد اپتومتري(بينايي سنجي) در نامه اي به وزير بهداشت نسبت به احتمال برگزاري آزمون براي اعطاي مجوز ساخت و ارائه عينک، به عينک سازان تجربي اعتراض کردند.
به گزارش ايسنا، در اين نامه آمده است: نگراني و اعتراض موکد دانشجويان اپتومتري مشهد، در رابطه با احتمال برگزاري آزمون يا هر اقدام ديگري از سوي وزارت بهداشت، جهت اعطاي مجوز ساخت و اراته عينک طبي به آن دسته از عينک سازان تجربي است که بتوانند در آزمون فوق نمره قبولي کسب نمايند . اين نامه مي افزايد: در حالي که براساس ماده 10 آيين نامه فروش عينک هاي طبي مصوب سال 1364، ( مادامي که افراد واجد شرايط در داخل کشور آماده نشده و دوره تخصصي و تکميلي براي اين قبيل افراد فن وجود ندارد، اداره کل خدمات درماني از متقاضيان آزمون به عمل آورده و در صورت موفقيت در امتحان مربوط پروانه صلاحيت کار به عنوان مسوول فن صادر خواهد کرد، که خوشبختانه از سال 1368 افراد واجد شرايط( اپتومتريست ها ) به گفت معاونت سلامت وقت به حد اشباع رسيده است مسوول فني ساخت و فروش عينک طبي صرفا اپتومتريست ها ي داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي ونيز آن دسته از عينک سازاني که تا سال 1368 موفق به اخذ گواهينامه قبولي در آزمونهاي وزارت بهداشت گرديده اند، مي باشند، بنابراين صدور هرگونه مجوز ساخت و ارائه عينک طبي به غير از دانش آموختگان اپتومتري، غيرقانوني است.

هیچ نظری موجود نیست: