شنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۶

همه می توانند از لنز تماسی استفاده کنند

مطمئنا شما هم این خبر را در سایتها و یا مجلات مختلف دیده اید با کمی دقت می توان دریافت که خبر نگار فرق اپتومتریست و چشم پزشک را نمی دانسته چون در عنوان از آقای حوریان به عنوان چشم پزشک و در متن به عنوان اپتومتریست نام برده است این به کنار از یک اپتومتریست واقعا بعید است چنین اظهار نظری با چنین قطعیتی در باره یکی از مهمترین جنبه های کار اپتومتری نماید همه می دانند که لنز تماسی هرگز بطور مطلق مضر تشخیص داده نشده و نمی شود پس دلیلی برای مطرح نمودن چنین ادعایی آنهم در بین عموم وجود ندارد بارها در کتب و یا در سرکلاسها از اساتید فن دیده و شنیده ایم که استفاده از لنز تماسی مانند رانندگی با اتومبیل است همه می توانند رانندگی کنند ولی فقط کسانی دچار مشکل می شوند که مقررات و آئین نامه ها را رعایت نکرده باشند پس دلیلی ندارد که بگوییم رانندگی کردن کار بدی است وکسی نباید رانندگی کند استفاده از لنز نیز همینطور است همه می توانند لنز استفاده کنند و تنها کسانی با استفاده از لنز دچار مشکل خواهند شد که توصیه ها و قواعد استفاده از لنر را در ست عمل نکرده باشند پس دلیلی وجود ندارد که بگوییم استفاده از لنز خطرناک است و یا ادعایی همانند آقای حوریان مطرح کنیم پس بهتر است بگوییم
همه می توانند از لنز تماسی استفاده کنند به شرط اینکه مقررات و دستورالعمل های مربوط به تمیز کردن و نگهداری آنرا به خوبی اجرا نمایند

هیچ نظری موجود نیست: