جمعه، دی ۰۷، ۱۳۸۶

SYNCOPE STRIKES

سنکوپ دو طبقه بندی مهم دارد : سنکوپ قلبی می تواند همراه با عوامل زیر ایجاد شود
Cardiomyopathy ,congestive heart failure , valvular insufficiency , obstruction , arrhythmias
دلایل غیر قلبی شامل
Vasovagal syncope, dehydration, autonomic dysfunction , psychiatric disease .
در معاینه چشم سنکوپ وازوواگال ممکن است بعد از انجام تونومتری ، فیت کنتاکت لنز یا درآوردن جسم خارجی از چشم رخ دهد . سنکوپ وازوواگال واکنش دو فازی است و هنگامی رخ می دهد که افراد خطر یا تهدید را تجربه می کنند به خصوص هنگامی که با درد همراه باشد. در طی فاز اولیه که چند دقیقه طول می کشد ضربان قلب ، برون ده قلبی ، فشار خون و مقاومت سیستمیک کلی بدن افزایش می افتد در طی فاز دوم عکس موارد فوق به طور چشمگیری اتفاق می افتند : ضربان قلب ، فشار خون و مقاومت محیطی به سرعت کاهش می یابد. نتیجه، کاهش جریان خون به مغز است که سبب کاهش فشار ، سبکی سر و سرانجام بی هوشی می شود . سیمپتومها شامل: تهوع ، تعرق ، عرق کردن دست ، رنگ پریدگی پوست، سرگیجه و از دست دادن کنترل عضلات چشم
چرا سنکوپ رخ می دهد؟
سنکوپ معمولا به دنبال کاهش خونرسانی به مغزدر اثر کاهش فشارخون روی می دهد . بافت مغز نمی تواند انرژی ذخیره نماید بنابر این کاهش فشار برای مدت بیشتر از5 ثانیه ممکن است سبب سنکوپ شود.درمان سنکوپ با دانستن
ABCs
شروع می شود : اول مطمئن شوید که راههای هوایی باز است ، سپس از اینکه بیمار نفس می کشد اطمینان حاصل
کنید سپس ضربان قلب را چک کنید . سپس رفلکس های مردمک را کنترل کنید . از آنجایی که مشکل واقعی قفل شدن عروق مغزی است باید بیمار را در موقعیتی قرار دهید که تنه بالاتر از سر قرار بگیرد.
گذاشتن یک حوله سرد مرطوب روی پیشانی بیمار نیز مفید است . در مواردی که ضربان و فشار خون بیمار در طی واکنش وازوواگال از دست برود تزریق آتروپین 4/0 میلی گرم می تواند زندگی بیمار را نجات دهد.در موارد نادر واکنش های وازوواگال ممکن است منجر به توقف تنفس ، افت شدید فشار و مرگ شود

هیچ نظری موجود نیست: