سه‌شنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۶

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اپتومتری

بنا بر اطلاعات رسیده از جلسه معاونت آموزشی وزارت بهداشت(مورخ هفتم اسفند) مقرر گردیده است که از سال آینده سهمیه
کارشناسی ارشد اپتومتری 18 نفرخواهد بود.6نفر دانشگاه ایران، 6 نفردانشگاه شهید بهشتی،6نفر دانشگاه مشهد.

هیچ نظری موجود نیست: