دوشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۶

قابل توجه همکاران محترم اپتومتریست

برطبق آراء۵۶الی۶۴ دیوان عدالت اداری و همچنین رای دیوانعالی کشور اشتغال به حرفه ساخت و ارائه عینک طبی مستلزم اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی از وزارت بهداشت می باشد.و این حرفه (ساخت عینک طبی) از شمول قانون نظام صنفی مستثنی بوده و به هیچ نحو نیاز به اخذ جواز کسب از وزارت بازرگانی و واحدهای تابعه نمی باشد. هر گونه وروداین افرادبه دفاتر کار اپتومتری غیرقانونی میباشد.(چه بصورت دفتر کار یا مغازه)

هیچ نظری موجود نیست: