پنجشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۶

غربالگری بیماران از نظر بیماری گلوکوم :وظیفه ای قانونی و اخلاقی

همه بیمارانی که برای اولین بار معاینه می شوند باید افتالموسکوپی شوندحتی اگر دلیل مراجعه آنها مسائل ساده و جزئی باشد
همکاران گرامی این وظیفه قانونی و اخلاقی ماست که بیماران خود را از نظر بیماریهای کور کننده ای مانند گلوکوم غربالگری نماییم یک ارزیابی سریع سر عصب بینایی با آفتالموسکوپ می تواند بیشتر موارد متوسط تا پیشرفته گلوکوم را برای ما مشخص نماید همه می دانیم بعضی از افراد فقط وقتی مشکلی داشته باشند به پزشک مراجعه میکنند پس این فرصت بدست آمده برای غربالگری را از دست ندهید

هیچ نظری موجود نیست: