شنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۹

سئوال

سال نو مبارک
ایا شما فکر میکنید که ارتقا رشته های علمی حق طبیعی تمامی انهاست?
ایا شما میدانید که رشته اپتومتری پس از 36 سال از تاسیس ان در ایران هنوز جایگاه واقعی خود را ندارد?
ایا شما فکر میکنید که حق رشته اپتومتری و اپتومتریستها ارتقا به مقطع دکترای حرفه ای میباشد?
ایا خود شما شخص خودتان را در مورد اینکه تا کنون رشته به سطح علمی مورد نظر نرسیده است مسئول میدانید?
ایا شما حاضر به همکاری در راه تحقق دکترای حرفه ای هستید و چه کمکهای دیگری نیز میتوانید انجام دهید?( با صرف حداقل یک ساعت وقت در هفته)
شما چه پیشنهاد کاربردی و عملی برایرسیدن هر چه زودتر به این هدف دارید?

هیچ نظری موجود نیست: