شنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۹

همایش در میانه امتحانات یا در آستانه بازگشایی مدارس :زمان منا سب برای برگزاری همایش کدام است ؟

بانگاهی به آمار قطعی ثبت نام کنندگان براحتی می توان دریافت که استقبال چندان هم خوب نبوده در میان علل فراوان عدم استقبال همکاران برای شرکت در این همایش می توان به زمان نامناسب آن هم اشاره کرد چراکه این روزها مقارن با برگزاری امتحانات دانش آموزان است و معمولا بیشتر خانواده ها یکی دو تا دانش آموز دارند که نمی شود جهت شرکت در همایش آنها را تنها گذاشت  از آن طرف زمان تعیین شده جهت همایش تهران نیز به دلیل فاصله کم آن تا بازگشایی مدارس نامناسب به نظر میرسد چراکه خانواده هایی که فرزند مدرسه ای دارند در این ایام باید به فکرآماده سازی دانش آموزانشان جهت ورود به مدرسه  باشند و امکان حضور در همایش برای آنها وجود ندارد کاش برنامه ریزان همایشها بیشتر به این تکات توجه کنند و زمینه را برای حضور تعداد بیشتری از همکاران فراهم نمایند

هیچ نظری موجود نیست: