جمعه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۹

چگونه يک پروژه تحقيقاتی موفق بنويسيم؟ قسمت چهارم


سوال سوم: چرا موسسات تحقيقاتی نيازمند پيشنهادهای تحقيقاتی هستند؟

هیچ نظری موجود نیست: