سه‌شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۹

چند نکته درمورد چگونگی مدیریت ورم ملتحمه باکتریایی در کودکان

بطور کلی ورم ملتحمه باکتریایی یک بیماری خود کنترل شونده است اما  ما در اغلب موارد ورم ملتحمه باکتریایی را درمان می کنیم تا بیمار را از شرشکایت هایش خلاص کنیم و مانع از گرفتار شدن قرنیه گردیم علاوه بر این طول مدت بیماری را کاهش داده و از گسترش این بیماری بشدت مسری جلوگیری نماییم اما آیا شما می دانید که ورم ملتحمه باکتریایی می تواند منجر به بروز برخی بیماریهای مهم مانند سلولیت و آنسفالیت گردد؟
ورم ملتحمه باکتریایی اغلب در کودکان دیده می شود شایع ترین باکتریهای پاتوژن در ورم های ملتحمه عبارتند از :
Haemophilus influenza and Streptococcus pneumoniae
جالب است بدا نید این باکتریها مهمترین عوامل پاتوژن در سلولیت در کودکان هستند آیا این بدین مفهوم است که شما باید همه کودکان با تشخیص ورم ملتحمه باکتریایی را به متخصص اطفال ارجاع دهید قطعا خیر زیراشما می توانید ورم ملتحمه باکتریایی را با یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف مانند فلوروکینولونfluoroquinolone موضعی درمان نماید ودرگیری سیستمیک را تشخیص دهید
چگونه می توان گرفتاری سیستمیک را تشخیص داد:
1-دمای بدن کودک را چک نمایید تا از وجود یا عدم وجود تب مطمئن شوید
2-از بیمار بپرسید آیا اخیرا دچار درد گوش یا عفونت گوش شده است یا خیر
3-از والدین کودک بپرسید آیا کودک اخیرا دچار ضعف و بیحالی شده  است
4-مراقب یک حاشیه سرخرنگ در اطراف چشم ها باشید زیرا این اولین علامت سلولیت پرسپتال preseptal cellulitisمی باشد

اگر متوجه حاشیه سرخرنگ در اطراف چشم ها،گوش درد یا تب و یا ضعف و بیحالی بیمار شدید او را به یک متخصص اطفال ارجاع دهید تا درمان با یک آنتی بیوتیک سیستمیک ادامه پیدا کند
منبع 


هیچ نظری موجود نیست: