دوشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۸۹

آیا نوشتن نسخه برای داروهای به اصطلاح OTC لازم است؟

نوشتن نسخه برای داروهایی که به اصطلاح روی پیشخوان یا  OTC نامیده می شوند نه تنها لازم است بلکه اهمیت نیز دارد چرا که نوع تشخیص و درمان دارویی پیشنهاد شده از طرف شما به عنوان دکتر معالج را نشان می دهد علاوه بر این بیمار می تواند با ارائه نسخه شما به داروساز از او برای یافتن بهترین ومناسب ترین شیوه استفاده از داروهای پیشنهادی کمک بگیردو در مواردیکه امکان استفاده از بیمه برای جبران هزینه ها وجود دارد بتوان از بیمه استفاده نمود

۲ نظر:

دوست گفت...

در حال حاضر تجویز دارو توسط اپتومتریست تخلف حرفه ای محسوب میشود.این طرز راهنمائی غلط است .به دو علت.
1-چند درصد افراد رشته سواد دارو درمانی دارند؟
2-ایجاد نخلف به صلاح رشته هست؟

حسین علیمیرزایی گفت...

تجویز دارو برای مقاصد درمانی این روزها به جزئی لاینفک از حرفه اپتومتری در بیشتر کشورها شده است در بیشتر این کشورها تجویز دارو ازهمان ابتدا قانونی نبوده بلکه ابتدا به شکلغیر قانونی آغاز شده و بعدا قانونی شده است تداوم حیات حرفه اپتومتری در گرو تبدیل ان به یک حرفه کاملا پزشکی است و گرنه دیر یا زود کسان دیگری بر سر سفره عینک سازی ما خواهند نشست و مدعی خواهند شد پس زیاد نگران جنبه های قانونی قضیه نباشید اطلاعات خودتان را افزایش دهید از هرفرصتی برای یادگیری وافزایش معلومات خود استفاده کنید و توانایی های خودتان را افزایش دهید خواهید دید که تجویز دارو برای اپتومتریستی که واحدهای متعدد فارماکولوژی و چشم پزشکی را گذرانده است بتدریج امکان پذیر خواهد شد اما باید توجه داشت که هر حرفه ای محدویت های خاص خودش را دارد و ما هرگز نباید از محدوده مراقبت های اولیه چشمی خارج شویم مراقبت های ثانوی و ثالثی قطعا بر عهده سایر پزشکان است موفق باشید