دوشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۴

سه چشم پزشك ايراني در تاليف كتاب مرجع بين‌المللي چشم‌پزشكي مشاركت كردند

سه چشم پزشكي ايراني در تاليف يك كتاب مرجع بين‌المللي چشم پزشكي مشاركت كردند.

كتاب " جراحي آب مرواريد " يكي از معتبرترين كتابهاي چشم پزشكي در زمينه آب مرواريداطفال به شمار مي‌رود كه توسط انتشارات ‪ Japee(‬يكي از بزرگترين موسسات انتشارات جهاني) در سال ‪ ۲۰۰۵‬به چاپ رسيده است.

مركز تحقيقات چشم با ارسال نمابري به گروه علمي ايرنا اعلام كرد، اين كتاب كه به شيوه درمان آب مرواريد در اطفال و عوارض آن پرداخته است، از جمله معدود كتابهاي تخصصي در زمينه آب مرواريد اطفال به شمار مي‌رود.

" درمان دارويي پس از عمل و پيگيري بيماران" و " كدورت قسمت مياني چشم" دو فصل مهم از كتاب مذكور مي‌باشند كه به ترتيب توسط دكتر حميد احمديه" و دكتر "محمد رضا جعفري نسب" و دكتر " محمد علي جوادي" و دكتر "حميد احمديه" به رشته تحرير درآمده اند.

همه اين پزشكان از اعضاي هيات علمي گروه و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هستند و تمام مراحل تحصيل و تحقيقات خود را در داخل كشور به انجام رسانده‌اند و در حال حاضر به تحقيق و تربيت نيروهاي متخصص كشور در زيمنه چشم پزشكي اشتغال دارند

هیچ نظری موجود نیست: