یکشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۴

هر چشمي را نبايد به ليزيک سپرد

 تب برداشتن عينک و انجام عمل ليزيک در ايران بالا گرفته است در حالي که چشم پزشکان معتقدند ، عمل ليزيک به هر حال عوارض خاص خود را دارد.
«عمل ليزيک يک عمل احساسي و با توجه به نيازهاي روحي و ذهني بيمار است». دکتر احمد جواديان ، متخصص جراحي شبکيه و عضو هيات علمي دانشگاه تهران با اين توضيح به «جام جم» مي گويد: اگر کسي بتواند از عينک و لنز استفاده کند ، بدون شک عوارض کمتري نسبت به انجام اين عمل خواهد داشت.
وي عمل ليزيک را به منظور استفاده نکردن از عينک ، عمل زيبايي مي داند و تاکيد مي کند: افرادي که در خصوص استفاده از عينک دچار ناراحتي و مشکل هستند يا مجبور به استفاده از عينکهايي با شماره هاي بالا هستند ، مي توانند تحت نظر و تشخيص پزشک از عمل ليزيک استفاده کنند. >>>>