چهارشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۸۵

روش صحیح برخورد با خشکی چشم ناشی از قرار گرفتن لنز تماسی در چشم

1- NIBUT را با کراتومتر اندازه بگیرید تا از ثبات طبیعی اشک اطمینان حاصل نمایید (کمتر از 15 ثانیه غیر طبیعی محسوب می گردد )
2- ارتفاع منشور اشکی را اندازه بگیرید (0.2 تا 0.3 میلیمتر طبیعی است )از فیت لنز نرم برای بیمارانی که دارای منشور اشکی منقطع یا نا هموار هستند پرهیز نمایید
3- به وضعیت پلک زدن بیمار توجه کنید پلک زدن بیمار باید کامل باشد تا جریان اشک به حداکثر میزان خود برسد اگر پلک زدن بیمار کامل نیست به بیمار تمرین پلک زدن بدهید
4-برای بیمار از لنزهای جدید که از مواد Biocompatible با دزهیدراتاسیون کم ساخته می شوند فیت کنید تا لنز آب کمتری از دست بدهد
5- در صورت کم بودن میزان موکوس از مواد لنز یونیک استفاده کنید در غیر اینصورت از لنزهای دارای آب زیاد و غیر یونی استفاده کنید . لنزهای غیریونی و دارای آب زیاد لایه چربی بهتری بر روی اشک ایجاد می کنند
6-از لنزهای Cast Moulded استفاده کنید تا لایه اشکی با ثبات تری ایجاد شود
7-لنزها را بطور مرتب تعویض کنید (لنزهای یکبار مصرف ترجیح داه می شوند)
8- تا حد ممکن از فیت لنزهای بسیار نازک یا بسیار ضخیم بپرهیزید
9- در محیط های خشک یا کم رطوبت از قطره های اشک مصنوعی فاقد محافظ استفاده کنید
10- از سیستم تمیز کننده مناسب همراه با قطره های Rewetting استفاده کنید
11- در صورتی که بیشتر از یکماه از لنز استفاده می کنید از روشهای آنزیمی استفاده کنید
12- به بیماران توصیه کنید در محیطهای گرم و پر باد از عینک های آفتابی یا عینک هایی که انحناء دور صورت دارند استفاده کنند
13 در معاینات روتین با اسلیت لمپ پلک را برگردانید و بعد از برداشتن لنز رنگ آمیزی با فلورسئین را حتما انجام دهید

هیچ نظری موجود نیست: