چهارشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۵

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 692 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است


رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بموجب تبصره 3 ماده1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375 مجلس شوراي اسلامي كليه شاغلان حرفه‌هاي وابسته پزشكي كه بنحوي داراي مؤسسه يا دفتر كار هستند و خدماتي مانند ساخت عينك طبي ارائه مي‌نمايند و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني موظف به شركت در دوره‌هاي خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجديد مجوز كار آنها منوط به ارائه گواهي شركت در اين دوره است بنابراين بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدي به امر ساخت عينك طبي محتاج‌اليه داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است ...

هیچ نظری موجود نیست: