جمعه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۷

شبيه ساز کامپيوتری به آسيب ديدگان بينايی برای رانندگی کمک می کند

يک تيم از پژوهشگران دانشگاه گرانادا با همکاری دانشگاه مورسیا در اسپانیا موفق به ساخت يک دستگاه کمک بينايی شدند که ديد آسيب ديدگان بينايی را بخصوص دربيمارانی ازبيماری های کند پيش رونده که در نهايت منجر به نابينايی می شوند ( مثل دژنرسانس ماکولا ) رنج می برند ، بطور قابل توجهی بهبودی می بخشد. اين دستگاه که SERBA(short for ‘Sistema Electro-óptico Reconfigurable de ayuda para Baja Visión’) نام دارد، اولين وسيله کمک بينايی است که درهمه شرايط و مستقل از ميزان اختلال بيمار کاربرد دارد. تا به حال افراد دارای اختلال بينايی برای برآورد نمودن نيازهايشان می بايست وسايل متعددی تهيه میکردند.

ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: