چهارشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۷

سایت انجمن اپتومتری فارس

سایت انجمن اپتومتری فارس هم مانند سایت انجمن اپتومتری خراسان حرفی برای گفتن ندارد و جز تکرار مطالب سایتهای دیگر مطلب جالب و بدردبخوری نمی شود در آن پیدا کرد

هیچ نظری موجود نیست: