شنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۷

آیا می دانیدکه:

طبق مصوبه179 شورایعالی برنامه ریزی که در مورد رشته بینایی سنجی در

سال1368 به تصویب رسیده است در یکی از بندها ذکر شده است که لیست

داروهایی که بینایی سنج مجاز به تجویز آنها میباشد،متعاقبا از طرف وزارت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.

و صد البته که پس از گذشت 20 سال هنوز اعلام نشده است .

هیچ نظری موجود نیست: