سه‌شنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۷

رعایت حقوق همکار

داستان یک همکار: در یکی از کلینیکهای چشم پزشکی همکار اپتومتریست بر سر مسائلی چون وقت استراحت و میزان دستمزد و ... با مدیریت مرکز دچار مشکل می شود سرانجام عذراین همکار خواسته می شود. مدیر مرکز که رئیس یک مرکز دولتی نیز می باشد از اپتومتر یست طرحی خود می خواهد که در کلینیک فوق شروع به کار کند خانم همکارکه سابقه فعالیت حرفه ای اش کمتراز یکسال است در پاسخ به این درخواست سخن جالب و عبرت اموزی میگوید. ایشان پاسخ میدهد: من هزگز به جای همکارم کار نمیکنم مگراینکه خود ایشان از من بخواهد!

هیچ نظری موجود نیست: