دوشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۷

معرفی یک سایت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد اپتومتری

اطلاعات ارائه شده در این سایت کمک زیادی به شمار فراگیری درس آمار حیاتی خواهد کرد
این کتاب هم در درس روش تحقیق و هم در درس آمار حیاتی مفید خواهد بود

هیچ نظری موجود نیست: