جمعه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۸

ارجاع بیماران به همکاران اپتومتریست دیگر ،چرا نه

بعضی از همکاران در یک زمینه خاص مهارت بیشتری دارند و یا اطلاعات آنها در این زمینه بیشتر است برای مثال همکارانی هستند که فقط در زمینه تجویز لنزهای تماسی سخت مهارت دارند و یا بعضی ها درمورد تجویز وسایل کمک بینایی مخصوص افراد کم دید تخصص دارندچرا نباید سیستم ارجاع در بین ما اپتومتریست ها نیز رایج باشد و ما بیماران را برای کارهای تخصصی تر به همکاران خودمان ارجاع دهیم بیایید همکارانی را که در اطرافمان هستند و در یک زمینه خاص کار می کنند بهتر بشناسیم و اگر بیماری داریم که به آن تخصص خاص مربوط می شود حتما او را  به همکار خودمان ارجاع دهیم     

هیچ نظری موجود نیست: