دوشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۸

ضرورت توقف فعالیت شرکت تعاونی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

در یک اقدام بسیار نادر و کم سابقه در میان سازمانهای بیمه گر کارکنان یک نهاد بیمه گر اقدام به تاسیس تهادی تعاونی با عنوان شرکت تعاونی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نموده اند که هدف آن تامین فریم عینک برای پرسنل و خانواده نیروهای مسلح است صرف این اقدام ممکن است چندان بد نباشد اما وقتی نهادهایی در کشور وجود دارند که برای این کار از وزارت بهداشت مجوز دریافت می کنند ، متخصص این کار هستند ومالیات پرداخت می کنند ضرورتی برای وجود یک نهاد تعاونی در درون یک سازمان دولتی وجود ندارد حتی اگر با هدف خوبی هم تاسیس شده باشد امیدواریم وزارت محترم بهداشت اگر تعهدی در قبال مجوز اعطایی به کارشناسان اپتومتری احساس می کند هرچه زودتر مانع فعالیت این شرکت تعاونی بی مجوز شود و اجازه ندهد سازمانهای بیمه گری خود به تصدی گری نیز بپردازند چرا که در آن صورت همه سازمانها و در همه زمینه ها از قبیل عینک و سمعک و .. مایل به دخالت خواهند بود و در آن صورت کار برای همه رشته های پزشکی و پیراپزشکی دشوار خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: