سه‌شنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۸

تجويز عينک دليل 75 درصد مراجعات مردم به چشم پزشکان است

این مطلب را بارها از زبان منابع اپتومتری شنیده بودیم اما منابع چشم پزشکی کمتر به این رقم اعتقاد داشته اند اما حالا خانم دکتر رجوی خودشان اظهار می دارند که هفتادو پنج درصد از مراجعین مراکز چشم پزشکی صرفا برای دریافت عینک مراجعه می کنند با کمی دقت می توان در یافت که اگر برنامه ریزی در ستی انجام شود و به آموزش دانشجویان اپتومتری و تجهیز گروههای آموزشی اپتومتری توجه کافی گردد چه صرفه جویی بزرگی در زمینه تربیت نیروی انسانی موردنیاز در بخش مراقبت از چشم وبینایی صورت خواهد پذیرفت اگر می شد که هرکسی کار خودش را انجام بدهد

هیچ نظری موجود نیست: