دوشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۸

یک سئوال
آیا اعضای محترم بورد اپتومتری،انجمن علمی اپتومتری، اساتیدگروههای چهارگانه اپتومتری و همچنین دپارتمانهای اپتومتری دانشگاهها با برقراری دکترای حرفه ای اپتومتریOD موافق هستندو در راه رسیدن به آن همکاران اپتومتریست را یاری خواهند نمود ؟

هیچ نظری موجود نیست: