شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۸

اصلاحیه آیین نامه

بالاخره فرجی در کار اپتومتری حاصل شد و باید به تمامی کسانی که با زحمات شبانه روزیشان توانستند این اصلاحیه را به تصویب برسانند بگوییم :
متشکریم و خسته نباشید
اما نکته ای که نباید فراموش کنیم همان مطلبی است که یکباردیگر هم دراینجا گفته ام " ... حمله بسیار گسترده ای صورت گرفته تا ما حتی در صورت مقاومت شدید تنها بتوانیم بخشی از حقوق خود را پس بگیریم و آنچه که آنها میخواهند کماکان باقی بماند . بله دوستان هدف اصلی این سیاه بازی این است که شاگردان عینکسازیها ، اپتیکی ها ، فنی حرفه ای ها و ننه قمرهای دیگری که پول داشته باشند مجوز عینکسازی بگیرند . ما هر چقدر مذاکره کنیم این مورد را لغو نخواهند کرد . دراین آیین نامه چند مورد خطای فاحش قانونی - مثل کم کردن شرح وظائف - آورده اند تا ما با تکیه بر آنها پیش برویم ودر نهایت همانها را به ما بدهند وبگویند : خوب ما کوتاه آمدیم شما هم در مورد عینکسازی کوتاه بیایید... "
حواسمان باشد که تاکنون همه چیز بر اساس نقشه از پیش طرح شده "دستهای پشت پرده" پیش رفته ، پس همه بهوش باشیم و تا وقتی که تکلیف بقیه موارد را روشن نکرده ایم ، از پا ننشینیم .

هیچ نظری موجود نیست: