چهارشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۸

دسترسی برابر زنان و مردان به خدمات مراقبتی چشم وبینایی :شعار امسال روز جهانی بینایی


اگر زنان نیز همانند مردان به جراحی کاتاراکت دسترسی می داشتند میزان نابینایی یا معلولیت بینایی در کشورهای با درآمد کم یا متوسط به میزان یازده درصد کاهش می یافت
British Journal of Ophthalmology, Dec 2008; doi:10.1136/bjo. 2008.140301

امسال روز پنج شنبه شانزدهم مهرماه روز جهانی بینایی است و موضوع امسال آن جنسیت وسلامتی چشم -دسترسی برابر به خدمات مراقبتی می باشد
پیامهای جهانی روز بینایی در سال 2009 عبارتند از :
حدود دوسوم از افراد نابینا در دنیا را زنان و دختران تشکیل می دهند
در بسیاری از کشورها مردان دو برابر زنان به امکانات مراقبتی چشم دسترسی دارند
دسترسی برابر به خدمات مراقبتی چشم به کاهش نابینایی در کشورهای فقیر کمک خواهد کرد
فراموش نکنیم که
80% نابینایی قابل پیشگیری است
نود درصد افراد نابینا در کشورهای با درآمد کم زندگی میکنند
آب مروارید یا کاتاراکت اصلی ترین علت نابینایی است که براحتی با یک عمل جراحی قابل درمان است
هشت میلیون نفر در دنیا به دلیل خطای انکساری اصلاح نشده نابینا هستند و با یک آزمایش ساده و استفاده از عینک می توانند بینایی خود را بازیابند

هیچ نظری موجود نیست: