پنجشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۷

فاجعه برای اپتومتری ؟

لطفا ً دقیق بخوانید. در حالی که اپتومتریست ها یا در خواب خرگوشی به سر می برند یا در حال حال گیری از هم دیگر و تکه انداختن به هم هستند. تجربی های دست اندر کار رشته خوب می تازند. خبر آنکه
1-اتحادیه به عمده فروشان فریم عینک مجوز تک فروشی فریم صادر می کند چون پارسال وزارت بهداشت دانسته و یا ندانسته این مجوز را به وزارت بازرگانی می دهد و تنها اینجانب به عنوان مدیر گروه اپتومتری دانشگاه ایران ودانشجویانمان نامه ای به وزارت خانه می نویسیم و سه الی چهار جلسه حضورا ً به صدور پروانه ها می روم و با دکتر چنگیزی در این خصوص صحبت می کنم وبا تعویض ایشان از پست مدیریت کار گرفتن امتحان از تجربی ها متوقف می شود و نامه اینجانب در خصوص اینکه فریم عینک جزئی از پروتز عینک است و نباید خارج از موسسه عینک طبی عرضه گردد جهت اعلام نظر یا در واقع دور زدن ما به بورد اپتومتری ارسال می گردد و بدین ترتیب پی گیری های اینجانب به اتمام می رسد
2- باید عرض گردد که از سوی دیگردو ماه پیش دوره کارشناسی رشته اپتیک تصویب می گردد و دوباره بساط اپتیک و ساخت عینک پهن می گردد.
3- از همه مهم تر هر چه را خواستید نابود کنید اول پاره پاره کنید یعنی ارائه عینک طبی در دفاتر اپتومتری طبق آخرین مصوبه وزارت بهداشت (وزارت بازرگانی-اتحادیه مخفی) ممنوع گردید و باید جداگانه در یک موسسه عینک (یعنی مغازه) ارائه گردد. آری نه تنها خدمات اپتومتری از ارائه عینک طبی جدا گردیده است بلکه برای اینکه زیاد صدا در نیاید گفته شده است که دارندگان پروانه ها و مجوز های قبلی مشمول این قانون نمی گردند( البته فعلا تا پدر جدیدی ها کامل در آورده شود)
یعنی: عزیزان، عزیزان، عزیزان اپتومتری در خطر است .نوشته شده توسط دکتر میرزاجانی

هیچ نظری موجود نیست: