سه‌شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۷

در مورد تاريخ مصرف لنز زياد بايد تکرار کنيم تا همه مصرف کنندگان لنز باخبر شوند:

تاريخ مصرف درج شده روی بسته بندی آخرين تاريخ مجاز برای مصرف است، يعنی در آن تاريخ لنز را بايد دور بياندازيم حتی اگر هنوز بسته بندی آن به قول معروف آکبند باشد. اگر بسته بندی لنز از آک خارج شده باشد، تاريخ مصرف عوض می شود و بستگی به نوع لنز دارد. برای لنزهای امروزی که اکثراً يکماهه هستند، تاريخ دور انداختن لنز يکماه بعد از باز کردن لنز است و هيچ ربطی هم به مقدار مصرف لنز ندارد. اينکه اگر با فلان لنز بخوابی يکماهه است ولی اگر نخوابی تا سه ماه هم قابل مصرف است، حرف بی اساسی است که مخصوص گروه های خاصی از تجويز کنندگان است:
...ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: